Tag "ziekte"

Pas op voor teken!

Teken komen overal voor …

Psoriasis is steeds beter te behandelen

Psoriasis is een chronische ziekte en dus niet te genezen

Miljoenen naar modeziekte ME/CVS

We kennen al een tijdje de nare ziekte ME, myalgische encefalomyelitis

‘Ik heb geen tijd om ziek te zijn’

Jan heeft een urinestoma vanwege blaaskanker

Schaamte rond TBC moet stoppen!

Weinig mensen weten dat TBC nog steeds de meest dodelijke infectieziekte ter wereld is.

Werk hervatten na ziekte, benut alle mogelijkheden

Bestel het boek ‘Alles over je inkomen bij ziekte’

Blijft de ziekte ME een ondergeschoven kindje?

Myalgische encefalomyelitis (ME) is een postvirale hersenziekte