Tag "ziekte"

‘Ik heb geen tijd om ziek te zijn’

Jan heeft een urinestoma vanwege blaaskanker

Pas op voor teken!

Teken komen overal voor …

Psoriasis, hoe ga ik ermee om?

Psoriasis manifesteert zich op de huid, maar in werkelijkheid zit de aandoening dieper

Schaamte rond TBC moet stoppen!

Weinig mensen weten dat TBC nog steeds de meest dodelijke infectieziekte ter wereld is.

Maurineia “Ik heb al mijn toekomstplannen opgegeven”

Een wereld zonder lepra is mogelijk!

Werk hervatten na ziekte, benut alle mogelijkheden

Bestel het boek ‘Alles over je inkomen bij ziekte’

Blijft de ziekte ME een ondergeschoven kindje?

Myalgische encefalomyelitis (ME) is een postvirale hersenziekte