Te weinig openbare toiletten; kwart van Nederlanders blijft thuis

Te weinig openbare toiletten; kwart van Nederlanders blijft thuis

Het is toch te gek voor woorden dat je het in Nederland anno 2021 nog moet hebben over een tekort aan openbare toiletten! Te gek voor woorden, maar het is wél een schrijnende realiteit. Bijna een kwart van de Nederlanders blijft soms tot regelmatig thuis uit angst buitenshuis niet op tijd een toilet te kunnen vinden. En maar liefst dertig procent vindt dat hun levenskwaliteit lijdt onder het gebrek aan openbare toiletten in stads- en dorpscentra en in de natuur. Dit blijkt uit een onderzoek onder 1.021 Nederlanders uitgevoerd door Peil.nl/AnalitiQs in opdracht van de Maag Lever Darm Stichting en de Toiletalliantie in het kader van Nationale Plasdag 2021. Deze dag is een initiatief van Continentie Stichting Nederland, een van de partners in de Toiletalliantie.

Basisvoorziening

Openbare toiletten zijn een basisvoorziening, maar deze is in Nederland niet goed geregeld. Het gevolg is duidelijk. Veel mensen blijven noodgedwongen thuis en buitenshuis zit er vaak niets anders op dan wildplassen en –poepen. Bijna iedereen heeft dat wel eens gedaan; in het onderzoek 84% van de respondenten. Eén op de tien in de week vooraf aan het onderzoek, één op de zeven de voorafgaande maand. In een reactie op de onderzoeksresultaten zegt Bernique Tool, directeur van de Maag Lever Darm Stichting en oprichter van de Toiletalliantie: “Deze cijfers laten zien dat er niet alleen meer toiletten bij moeten komen, maar dat ze ook goed gespreid én vindbaar moeten zijn. Dat wil zeggen: om de 500 meter een toilet in drukke voetgangersgebieden, om de 5 km langs wandelpaden en om de 25 km langs fietsroutes. Deze normen zijn gebaseerd op onderzoek onder buik- en blaaspatiënten en Duitse normen voor toegankelijkheid.

openbare toilettenVN Verdrag

Nederland heeft het VN Verdrag Handicap ondertekend. Dit heeft tot doel dat iedereen, ongeacht beperking of chronische aandoening, moet kunnen meedoen in de samenleving. Dus ook mensen die vanwege buik- en/of blaasaandoeningen of om andere redenen nu thuisblijven vanwege het tekort aan openbare toiletten. Daarnaast zijn deze voorzieningen ook nodig voor onder meer mensen die vanwege hun beroep buitenshuis zijn en voor winkelend publiek en recreanten. Echter: twee derde van de gemeenten in ons land heeft geen toiletbeleid. En dat terwijl in een gemiddelde gemeente met zo’n 50.000 inwoners al gauw rond de 12.500 inwoners nauwelijks tot nooit van huis durven uit angst buitenshuis niet naar het toilet te kunnen.

Iedere WC telt

Al enkele jaren zet de Toiletalliantie zich in om bij winkels, horeca en andere locaties daar aanwezige toiletvoorzieningen opengesteld te krijgen voor iedereen met hoge nood, zonder enige verplichting iets te kopen of te consumeren. Deze locaties zijn vindbaar op de zogeheten Hoge Nood-app. Een gratis app waarmee – waar je ook bent in Nederland – de dichtstbijzijnde toiletvoorziening te vinden is, voor wie die geschikt is, of die open is, wat die eventueel kost en de route er naartoe. Vaak zijn ze herkenbaar aan een sticker.

Wereld Toiletdag

Wereldwijd zet ook de VN zich in voor toiletvoorzieningen. Hygiënische toiletvoorzieningen dragen immers bij aan de volksgezondheid. Daarom heeft de VN 19 november uitgeroepen tot Wereld Toiletdag. Traditiegetrouw maakt de Maag Lever Darm Stichting die dag bekend hoe het in Nederlandse gemeenten gesteld is met openbare en opengestelde toiletten. Voor gemeenten die onderaan bungelen, vaak een aanleiding iets aan het schrijnende toilettekort te gaan doen. Een stapje in de goede richting.

Wilt u zelf zorgen voor meer toiletten in uw omgeving?

Mail dan naar info@toiletalliantie.nl of trek aan de bel bij een gemeenteraadslid en leg uit waarom het tekort aan toiletten u in de weg zit. U kunt ook contact opnemen met een van de bij de Toiletalliantie aangesloten organisaties. Zie: www.iederewctelt.nl.

Meer informatie

www.mlds.nl
www.hogenood.nl
www.continentiestichting.nl

Reacties

Wij horen graag van u

1 reactie

  1. Reageer juli 10, 17:40 #1 Klaas

    Alles goed en wel. Dan wil ik nog een lans breken om meer invalidentoiletten te realiseren want dat is in de meeste gemeenten bar en boos.
    Wat is uw mening hierover?