Nooit meer thuisblijven uit angst voor ‘ongelukjes’

Nooit meer thuisblijven uit angst voor ‘ongelukjes’

Samen met de Maag Lever Darm Stichting en 10 andere organisaties die zijn aangesloten bij de Toiletalliantie maakt de Continentie Stichting Nederland zich er sterk voor dat niemand nog thuis hoeft te blijven uit angst voor ‘ongelukjes’. In Nederland anno nu gaat naar schatting 1 op de 20 mensen liefst niet weg van huis uit angst buitenshuis niet tijdig een toilet te kunnen bereiken. Dit is in strijd met het VN Verdrag Handicap. Dit Verdrag beoogt namelijk een samenleving waarin iedereen meedoet. Nederland heeft dit Verdrag geratificeerd en gemeenten zijn mede verantwoordelijkheid voor de realisatie ervan. Dus moet een gemeente zorgen dat je er ook buitenshuis gemakkelijk naar het toilet kunt. Wat dat betreft moet er nog heel wat gebeuren. In een aantal gemeenten moet zelfs nog doordringen waarom openbare toiletvoorzieningen nodig zijn.

 

toiletbeleidIn Doetinchem gaat dat anders. Daar is in 2016, na een unaniem besluit van de Gemeenteraad, een Agenda Toegankelijkheid opgesteld. Doetinchem respecteert het credo ‘Niets over ons, zonder ons.’ Dus vanaf het eerste begin zijn mensen met continentieproblemen en ‘ervaringsdeskundigen’ met andere beperkingen, betrokken bij het opstellen van die Agenda. Met hen is op gebieden als wonen, werk, openbaar vervoer, zorg, onderwijs, werkwijze van de gemeente, etc. , stelselmatig gekeken naar ‘Wat gaat goed, wat moet beter?’ Het eindresultaat is een ‘Uítvoeringsagenda’ met daarin precies aangegeven ‘Wat gaan we doen, wanneer, wie is ervoor verantwoordelijk en wanneer evalueren de voortgang’. Op de titelpagina van de ‘Uitvoeringsagenda’ staat een afbeelding die verwijst naar toiletvoorzieningen. De noodzaak van openbare toiletten is dus duidelijk onderkend.

 

Maar je bent er niet met fysieke voorzieningen en maatregelen. Het realiseren van een samenleving waarin iedereen meedoet, vereist ook bewustwording en gedragsverandering. Die omslag in denken is een van de belangrijkste aandachtspunten, vindt wethouder Frans Langeveld. “Een inclusieve samenleving kun je niet afdwingen, maar wel stimuleren.” zegt hij. Hij noemt als voorbeeld het contact met winkeliers en horeca in Doetinchem. “We zijn met doelgroep-vertegenwoordigers langsgegaan om te kijken wat toegankelijkheid belemmert. Sommige aanpassingen leveren al snel resultaat. Bijvoorbeeld winkels iets anders inrichten of tafels even anders opstellen zodat er ook plek is voor rolstoelgebruikers. Aandacht, anders benaderen van klanten, leesbaarheid verbeteren, een menukaart voorlezen. Ook zijn toiletten opengesteld. Het resultaat: mensen met beperkingen kunnen eropuit en de eigenaar krijgt (meer) klanten.” Enkele ondernemers zijn nu ambassadeur voor een toegankelijke binnenstad.

 

De gemeente stimuleert ook door zelf het goede voorbeeld te geven. ‘Doetinchem’ heeft als uitgangspunt: eerst belanghebbenden erbij betrekken, dan plannen maken. Dat principe is onder meer toegepast bij de herontwikkeling van de zogeheten ‘Rode loper’, de toegang naar het centrum vanaf het station. Daarbij hebben ‘ervaringsdeskundigen’ vanaf het begin meegedacht.

 

Misschien werkt de Doetinchemse aanpak ook stimulerend naar andere gemeenten. Gemeenten die er meer over willen weten kunnen de Uitvoeringsagenda en de evaluatie van juni dit jaar op verzoek per e-mail (a.bolwerk@doetinchem.nl) digitaal ontvangen.

 

Voor meer informatie over de Toilet-alliantie en deelnemende organisaties zie: www.waarkaniknaardewc.nl

 

Reacties

Wij horen graag van u
Er zijn nog geen reacties Geef als eerste een reactie