Verenigde Naties, uw gemeente en openbare toiletten

Verenigde Naties, uw gemeente en openbare toiletten

Wist u dat een verdrag van de Verenigde Naties bepaalt dat uw gemeente verantwoordelijkheid draagt voor voldoende goed bereikbare publiekstoegankelijke toiletten? Niet dat uw gemeente overal openbare toiletten moet gaan zetten. Een gemeente kan bijvoorbeeld ook de toiletten op het gemeentehuis voor iedereen toegankelijk maken. Of met de bibliotheek, een gemeenschapshuis, een museum, winkel of horeca een afspraak maken dat iedereen daar naar het toilet kan, ook als ze alleen daarvoor komen.

 

Continentie Stichting Nederland (CSN) heeft deze zomer geïnventariseerd in hoeverre gemeentes daaraan voldoen. Dit naar aanleiding van Nationale Plasdag, 20 september 2018. In ons land kampen 3,5 miljoen mensen met plasproblemen. Publiekstoegankelijke toiletten moeten voorkomen dat zij – én anderen met incontinentieproblemen – hierdoor beperkt worden in deelname aan de samenleving. Want dát is de bedoeling van het VN Verdrag Handicap: de samenleving moet voor Iedereen toegankelijk zijn. Niet alleen voor mensen in rolstoelen, maar ook voor mensen met een handicap, chronische ziekte of andere belemmering. Incontinentie is geen ziekte, maar vaak wel een gevolg van een handicap, chronische ziekte, – b.v. obesitas, diabetes, dementie, etc. – of aandoening zoals verslapte spieren van de bekkenbodem, over-actieve blaas en dergelijke. De uitvoering van het VN- Verdrag berust deels ook bij gemeenten. Daarom heeft Continentie Stichting Nederland alle 380 gemeenten in ons land aangeschreven met de vraag of ze in hun beleid eraan denken ook te letten op voldoende publiekstoegankelijk toiletten.

publiekstoegankelijke toilettenSchaamte

Het kan maar zo dat gemeenten daar niet aan denken. Veel mensen met incontinentie schamen zich daarvoor. Ze blijven zelfs liever aanmodderen met verbandjes en zo, dan dat ze naar de dokter of bekkenbodemfysiotherapeut stappen. Laat staan dat ze bij hun gemeente gaan klagen over te weinig publiekstoegankelijke toiletten. Met als gevolg dat gemeenten geen klachten horen vanuit de bevolking en dus niet weten dat er een probleem is. Vaak horen leden van gemeenteraden zulke klachten wel. In een aantal gemeenten hebben gemeenteraden dan ook in moties aangedrongen op beleid.

Overheid

Nederland heeft het VN-Verdrag Handi-cap geratificeerd. Dus is het ook een verantwoordelijkheid van de landelijke overheid om te zorgen dat iedereen gelijkwaardig aan de samenleving kan deelnemen. Eerder dit jaar heeft de Maag Lever Darm Stichting daarom samen met een groot aantal andere belanghebbende organisaties – waaronder de Continentie Stichting Nederland en Bekkenbodem4All (zie elders in deze Seniorenwijzer) een petitie ingediend bij de Tweede Kamer met het verzoek om maatregelen die bevorderen dat er voldoende publiekstoegankelijke toiletten komen. Het VN-Verdrag Handicap geeft aan dit verzoek een stevige basis. Belanghebbenden staan met hun verzoek niet met hun petje in de hand, maar met een stevig VN-Verdrag waar Nederland aan moet voldoen.

 

Zolang het nog lastig is om publiekstoegankelijke toiletten te vinden, is de HogeNood-app een handig hulpmiddeltje. De HogeNood app geeft een overzicht van ruim 5300 schone, openbare toiletlocaties in Nederland en België en is gratis te downloaden voor iPhone, Android en Windows smartphones via de gebruikelijke app stores.

Meer informatie:

www.continentiestichting.nl
www.bekkenbodem4all.nl
www.nationaleplasdag.nl
www.hogenood.nl

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!