Venzo staat voor verbinding, voor, door en met senioren!

Venzo staat voor verbinding, voor, door en met senioren!

Zo vlak voor of na pensionering, kan de vraag komen: wat nu? Bij Venzo hebben we daar wel een antwoord op: zet je maatschappelijk in! Want vrijwilligers zijn altijd nodig en je kan je op zeer diverse gebieden inzetten: zowel op het gebied van je eigen vakgebied, of juist iets heel anders. Je kan je (voor jouw) passies inzetten, of juist je vaardigheden vergroten. Venzo ondersteunt met diverse activiteiten de senioren in en rondom Amsterdam.

Netwerk Gepensioneerde Professionals Nederland

Het Netwerk Gepensioneerde Professionals Nederland (NGPN) vertegenwoordigt (bijna) gepensioneerden die zich maatschappelijk in willen zetten. Zij ondersteunen (individueel) organisaties bij hulpvragen, veelal in hun veld van expertise, zoals onderwijskundige-, financiële of IT-vraagstukken. Daarnaast komen de leden samen op netwerkbijeenkomsten, om bijvoorbeeld mee te denken over de invulling van dit netwerk of om samen lezingen over relevante maatschappelijke thema’s bij te wonen. Veel van de leden zetten zich niet op één, maar ook meerdere plekken maatschappelijk in, al dan niet met verschillende frequenties.

 

Het is zonde als de kennis, deskundigheid en ervaring van senioren niet meegenomen wordt of vervaagt in de snel veranderende wereld waar we nu in leven, met technologische hulpmiddelen voor zo een beetje alles. En bovendien geeft het netwerk ook een plek om elkaar te ontmoeten, om met elkaar te sparren en het over meer te hebben dan alleen de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast is het fijn voor de leden om te zien dat hun inzet maatschappelijk van belang is.

Burgeracademie

Daarnaast zetten sommige leden zich ook in binnen de burgeracademie van Venzo. De burgeracademie is de plek waar kennis en deskundigheid worden gedeeld. Leden van het NGPN zetten zich zo nu en dan in als docent of coach binnen de burgeracademie, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen en uitvoeren van de cursussen leidinggeven aan vrijwilligers of presentatievaardigheden. Ook dit is een vorm van waardevolle overdracht in de vorm van maatschappelijke betrokkenheid.

Mantelzorgondersteuning

Senioren zijn ook regelmatig actief als mantelzorger of ontvangen zelf mantelzorg. Hoewel veel mensen mantelzorg zien als een vanzelfsprekendheid, is het wel degelijk maatschappelijke inzet.
Je zet je immers in voor iemand, zodat die bijvoorbeeld langer thuis kan blijven wonen of geen of minder gebruik hoeft te maken van formele zorg. Venzo ondersteunt organisaties die zich inzetten voor mantelzorgers en biedt via de burgeracademie workshops en cursussen voor mantelzorgers via haar partnerorganisaties. Daarnaast hebben we vacatures van organisaties die mantelzorgers ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van respijtzorg.

Geweld(ig) in huis

Helaas kunnen ook ouderen te maken krijgen met huiselijk geweld. Venzo voert het project Geweld(ig) in huis uit, gericht op preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling. Over dit thema hebben we diverse activiteiten georganiseerd. Eén daarvan was een talkshow over het onderwerp ouderenmishandeling. De opnames hiervan zijn rondom de Dag tegen ouderenmishandeling op 15 juni 2022 op ons YouTube kanaal geplaatst.

Nieuwsgierig geworden?

Wil je meer weten over de diensten van Venzo en hoe we jou kunnen ondersteunen? Of zou je je aan willen sluiten bij het Netwerk Gepensioneerde Professionals? Kijk dan op www.venzo.co.nl/ngpn of www.venzo.co.nl en neem contact op via info@venzo.co.nl of 020-760 11 70.

 

We zien je graag bij Venzo!

 

 

Venzo

Reacties

Wij horen graag van u

1 reactie

  1. Reageer november 26, 14:31 #1 Brouwer

    Wat zouden mijn vrouw en ik graag eens onze redelijk vormgegeven plannen (pve, zelfgeschetste tekening en zelfgebouwde maquette aanwezig) voor de nieuwbouw van onze woning (ca 1200m3) willen voorleggen aan een gepensioneerde en gepassioneerde architect zodat deze kan meedenken/ tegendenken/ omdenken en kan sublimeren. We willen luisteren en leren. Reacties zijn welkom!
    durvers@telfort.nl