Verborgen tuinen  van Nederland, Week van de Begraafplaats

Verborgen tuinen van Nederland, Week van de Begraafplaats

De Week van de Begraafplaats, van zaterdag 28 mei tot en met zondag 5 juni wordt gehouden, heeft dit jaar als thema ‘Verborgen tuinen van Nederland’. Veel Nederlanders kennen begraafplaatsen alleen als een plek waar hun dierbaren een laatste rustplaats hebben gevonden. Begraafplaatsen zijn daarnaast ook een oord voor rouwverwerking, rust en overpeinzing, cultuurhistorie en natuurbeleving.

 

Nederlanders fietsen en wandelen graag in de natuur. Ook bezoeken we bezoeken tegenwoordig begraafplaatsen in binnen- en buitenland. Natuurbeleving en begraafplaatsgevoel kunnen ook samengaan. Eeuwenlang was een begraafplaats geen tuin. Er werd begraven in en rond kerken in steden en dorpen. Een kerkhof was een kaal veld zonder grafmarkeringen waarop jaarmarkten en kermissen werden gehouden. Joodse begraafplaatsen die van de 17de eeuw buiten de bebouwde kom werden aangelegd kenden eveneens weinig beplanting.

verborgen_tuinen-2Romantische begraafplaatsen

Vanaf 1829 werd ter bevordering van de hygiëne het begraven in kerken door de overheid verboden. De nieuwe begraafplaatsen die buiten de bebouwde kom werden aangelegd werden ingericht door bekende landschapsarchitecten. Ze ontwierpen romantische tuinen in de Engelse landschapsstijl compleet met hoogteverschillen, kronkelende paden, waterpartijen en veel groen. Op de graven kwamen graftekens te staan. Ook op de kleinere begraafplaatsen werden ter verfraaiing (treur)bomen, struiken en hagen geplant. De kale kerkoven veranderden in groene oases.

Verborgen tuin

Groen op begraafplaatsen geeft rust, biedt vertroosting of treurt mee. De aanblik van een begraafplaats is vaak zeer divers: van een kerkhof met eenvoudige groenvoorziening in de vorm van een rij bomen tot een fraai aangelegd park. Maar of een begraafplaats nu groot of klein is, een lange historie kent of recent is aangelegd, in een stad of op het platteland ligt: elke begraafplaats vormt een tuin waar oude bomen, bijzondere planten, (korst)mossen, kleine zoogdieren en vogels ongestoord kunnen gedijen. Een ‘verborgen tuin’ in stad of dorp waar de bezoeker zich even kan terugtrekken voor afzondering en stilte. In Nederland zijn nog veel van dit soort plekken te ontdekken. Verborgen door de geïsoleerde ligging, geslotenheid en vooral ook onbekendheid bij het grote publiek.

 

Begraafplaatsen waren vroeger plekken waar je alleen kwam om de doden te herdenken. Ze waren door sloten, hoge hekken en muren afgescheiden van de levende wereld. Vandaag de dag zetten begraafplaatsen hun poorten open en vindt het publiek het niet meer raar om er doorheen te wandelen of deel te nemen aan een historische of natuurexcursie.

Week van de Begraafplaats

Tijdens de week van de Begraafplaats organiseren ruim zestig begraafplaatsen meer dan honderd activiteiten uiteenlopend van een (natuur)excursie tot open dag of van een demonstratie grafdelving tot concert. Er si altijd wel een begraafplaats bij u in de buurt die aan de Week meedoet.

 

Bartho Hendriksen
consulent Landelijk Organisatie van Begraafplaatsen

 

Meer informatie:
www.weekvandebegraafplaats.nl
www.begraafplaats.nl

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!