Voorkom familieruzie over je nalatenschap

by TerraByte internet services | 31/10/2023 16:02

Communiceer nu!

 

Goede communicatie hoort bij het leven. Óók wanneer het over de dood gaat. Door goed te communiceren voorkom je familieruzie als er iemand in je familie overlijdt. Laat de dood vooral geen reden zijn voor familieconflicten. Zorg dat het nalatenschap goed is geregeld, zodat je niet naar een advocaat hoeft.

 

“Mensen bezoeken een erfrechtadvocaat wanneer er ruzie is ontstaan na een overlijden. Dit kan te maken hebben met een kind dat wordt verrast door een onterving, of een verevening of legaat aan iemand buiten de familie. Ruzie tussen de erfgenamen over de verdeling is ook geregeld een aanleiding voor een bezoek aan een erfrechtadvocaat”, aldus Pauline Hentenaar, erfrechtadvocaat en bestuurslid van de vFAS (Nederlandse vereniging Familie- en erfrechtadvocaten Scheidingsmediators).

 

Een goede communicatie bij leven kan problemen voorkomen, zodat de dood van bijvoorbeeld een ouder geen aanleiding wordt voor een conflict binnen de familie.

nalatenschap

Pauline Hentenaar, vFAS-erfrechtadvocaat en vFAS-bestuurslid.

Voorkom verdriet: praat over de dood

Erfgenamen kloppen regelmatig aan bij Pauline: “Een verrassing in het testament, zoals onterving, een erfstelling van iemand buiten de familie of benoeming van een goed doel tot (enig) erfgenaam, is niet zelden aanleiding tot commotie en zelfs familieruzies. Veel mensen praten hier niet over bij leven, wat voor de nodige ellende achteraf zorgt. Als de erflater, dat is degene die een erfenis nalaat, bij leven duidelijk is over zijn of haar nalatenschap en wie er wat erft, komen deze families meestal niet bij ons terecht. De erflater kan ook in zijn testament of in een codicil opnemen welke spullen of sieraden voor een bepaalde erfgenaam zijn. Dat voorkomt discussie. Het is natuurlijk lastig om over de dood te praten bij leven, maar het levert na de dood veel minder problemen op en voorkomt een boel ellende en verdriet.”

Onterving

Het komt regelmatig voor dat erfgenamen worden verrast bij het lezen van het testament als blijkt dat zij zijn onterfd. Het is een misverstand om te denken dat zij niets krijgen: een onterfd kind kan geen goederen, maar wel de zogeheten legitieme portie opeisen. Dit is het gedeelte van de erfenis in geld (dus geen goederen) waarop ieder kind recht heeft. De langstlevende echtgenoot, ouders, stief- of pleegkinderen van de overledene hebben geen recht op deze legitieme portie. Bij het berekenen van de legitieme portie wordt gekeken naar het vermogen van de erflater maar ook naar de giften die bij leven zijn gedaan.

Voorkom verrassingen

Verrassingen over de nalatenschap, zoals onterving of iemand buiten de familie als erfgenaam, leiden bij de familie vaak tot onbegrip en ongeloof. Denk aan de situatie dat een vader zijn nieuwe vriendin tot enig erfgenaam heeft benoemd en zijn kinderen uit een eerdere relatie heeft onterfd. De kinderen zullen zich afvragen of dit wel de wil van vader was of dat hij beïnvloed werd. Als dit niet aan te vechten is kunnen zij altijd nog een beroep doen op hun legitieme portie. Hentenaar: “Maar het kwaad is dan wel geschied. Daarom is goede communicatie door de erflater vooraf heel belangrijk.”

 

Meer informatie over legitieme porties, legaten en andere onderwerpen met betrekking tot erfenissen en nalatenschappen is te vinden op: www.erven-online.nl[1].

 

 

Endnotes:
  1. www.erven-online.nl: https://www.erven-online.nl/

Source URL: https://www.seniorenwijzer.nl/voorkom-familieruzie-over-je-nalatenschap/