WDTM keurmerk – Sleutel afstaan hoeft niet meer

WDTM keurmerk – Sleutel afstaan hoeft niet meer

Wie doet de deur open voor de thuiszorg als ik het zelf niet kan? Voor de 1,6 miljoen ouderen die professionele hulp krijgen, is dat een prangende vraag. Een sleutelkluis is niet altijd even veilig en is voor iedereen zichtbaar. Een slot dat is te openen met een app is voor alle partijen een goede oplossing, blijkt uit een pilot van Thuiszorg Het Friese Land. Maar het draait niet alleen om het slot. De afspraken daar omheen zijn misschien nog wel belangrijker. En daar bewijst het WDTM Ketenkeurmerk Toegang tot zorgwoningen zijn waarde.

 

Een medewerker van de thuiszorg moet soms bij nacht en ontij een woning binnen kunnen komen, bijvoorbeeld als een cliënt op de alarmknop heeft gedrukt. Mede daarom hebben thuiszorgorganisaties vaak honderden sleutels in beheer. Dat werkt niet erg efficiënt en brengt soms zelfs levens in gevaar, is de ervaring van Kamiel Bruins, Manager Diensten bij Thuiszorg Het Friese Land. “Voor ongeplande nachtzorg moet de thuiszorgmedewerkster soms een halfuur omrijden om de sleutel op te halen. Dat vergroot het risico dat je net te laat bent om iemand te helpen,” legt Bruins uit.

 
Een ouderwetse sleutel heeft nog meer nadelen. Denk aan zoekraken, verwisseling of diefstal. In het buitengebied, waar de reisafstand tot de vestiging nóg groter is, werkt Thuiszorg Het Friese Land daarom met sleutelkluisjes. Maar ook die hebben nadelen. Zo zijn de goedkopere kluisjes niet goed genoeg beveiligd tegen inbraak. Bovendien werkt een sleutelkluis stigmatiserend.
Nu is de toegang tot één woning soms op verschillende manieren geregeld, omdat zorgorganisaties ieder hun eigen methode kiezen. Het WDTM ketenkeurmerk Toegang tot zorgwoningen lost dit probleem op.

 
Momenteel is het vaak zo dat iedere zorgorganisatie zelf de oplossing zoekt en vindt voor het vraagstuk. Dit leidt ertoe dat er soms van meerdere organisaties een toegangsoplossing bij dezelfde klant aanwezig is. Het WDTM ketenkeurmerk Toegang tot zorgwoningen geeft oplossingen hoe dit vraagstuk op te lossen.

Keurmerk-slot getest

Een digitaal slot, dat met een app op de telefoon is te openen, heeft als groot voordeel dat de bewoner zelf de touwtjes in handen heeft. Met een digitaal slot op de deur kunt u namelijk digitale ´sleutels´ uitdelen aan wie u maar wilt: de thuiszorginstelling, maar ook aan mantelzorgers en buren bijvoorbeeld. Die hoeven alleen maar de (gebruiksvriendelijke) app te installeren op hun telefoon om in het vervolg de deur te kunnen openen.

Maar hoe werkt dat in de praktijk?

Thuiszorg Het Friese Land testte het uit bij 16 bereidwillige cliënten. Het slot van Telelock fungeerde als proefkonijn. Dit slot voldoet aan hoge veiligheidseisen en heeft het ketenkeurmerk van brancheorganisatie WDTM. De deelnemers aan de pilot omarmden het digitale slot al snel. Twijfels over de veiligheid waren er nauwelijks, mede door de keurmerken van zowel de politie als brancheorganisatie WDTM.

 
Bijkomend voordeel was dat het ook heel makkelijk was een andere zorgorganisatie toegang te geven tot de woning, iets wat bij samenwerkende organisaties soms noodzakelijk is. Ook werd getest hoe de app werkte bij de centrale toegangsdeur van flatgebouwen, die ook werd voorzien van een digitaal slot.

wdtm keurmerkSuccesvolle pilot

Vrijwel alle deelnemers zijn enthousiast. Een bewoonster vertelt: “Ik kan de deur wel zelf openmaken, maar ik ben niet zo snel. Nu kunnen de meisjes van de thuiszorg makkelijk zelf binnenkomen. Dat werkt heel goed. Ik vind het fijn dat zij er zo enthousiast over zijn. Ik heb nu ook een buurvrouw en mijn huishoudelijke hulp toegang gegeven. Dat geeft mij een veilig gevoel.”

 

Na de pilot koos 87% van de deelnemers ervoor het digitale slot te kopen of huren. De overige deelnemers kozen voor een sleutelkluis of doen voortaan zelf de deur open. Thuiszorg Het Friese Land gaat nu ook andere cliënten een digitaal slot aanbieden. De vraag is nog wel wie dat zal betalen. Er gaan stemmen op dat ook zorgverzekeraars, woningcorporaties en/of gemeenten een steentje zouden moeten bijdragen, maar tot nu toe betalen bewoners speciale sloten en sleutelkluizen zelf.

 

“Sleutelbeheer is de verantwoordelijkheid van de cliënt,” stelt Kamiel Bruins. “Aan de andere kant: we willen graag een uniform systeem en daar kun je een cliënt weer niet voor verantwoordelijk maken. Als organisatie met een maatschappelijke insteek, leggen wij niet het gebruik van een bepaald type slot aan onze cliënten op. Iedereen mag zelf kiezen: het digitale slot, een goedgekeurd sleutelkluisje of zelf de deur opendoen.”

Tips voor een veilige toegang

• Pas op met het uitlenen van sleutels. Het risico op zoekraken of diefstal is nooit helemaal uit te sluiten.
• Een sleutelkluisje naast de deur is in veel gevallen de goedkoopste oplossing om de thuiszorg toegang te geven tot uw woning. Kies in dat geval wel voor een gecertificeerde sleutelkluis met SKG**.
• Kiest u voor een digitaal slot om de thuiszorg en/of mantelzorgers toegang te geven? Let dan op het Politiekeurmerk Veilig Wonen én op het WDTM-ketenkeurmerk.
• Krijgt u thuiszorg of heeft u een alarminstallatie? Bespreek dan met de zorginstelling of alarmcentrale of de toegang tot uw woning voldoende veilig is.

Wat regelt het WDTM Ketenkeurmerk Toegang tot zorgwoningen?

Als u zorgverleners met een app toegang wilt geven tot uw woning, komt daar heel wat bij kijken. Om te beginnen moet u een goed werkend en veilig slot op de deur hebben. Dat betekent dat het slot technisch gezien aan hoge normen moet voldoen. Maar zelfs het allerbeste slot functioneert alleen goed als het op de juiste manier wordt geïnstalleerd. Ook moeten alle gebruikers er op de juiste manier mee omgaan. Maar bovenal moet u als cliënt goede afspraken maken met de thuiszorgorganisatie(s) en in veel gevallen ook met andere bij de zorg betrokken partijen.

 

Al deze onderdelen samen vormen een keten en daar mogen geen zwakke schakels tussen zitten. Daarvoor zorgt het WDTM Ketenkeurmerk Toegang tot zorgwoningen. Het WDTM Ketenkeurmerk beschrijft nauwgezet alle onderdelen van het proces. Ook geeft het WDTM Ketenkeurmerk aan hoe verschillende organisaties kunnen samenwerken rondom de toegang tot de woning. Het WDTM Ketenkeurmerk hanteert normen en aanbevelingen die garant staan voor een vlekkeloos verloop van het hele proces van een veilige toegang tot de zorgwoning. WDTM adviseert om het Politiekeurmerk Veilig Wonen toe te passen in combinatie met het WDTM Ketenkeurmerk Toegang tot zorgwoningen. Beide keurmerken hebben hun eigen toegevoegde waarde!

Kijk voor meer informatie

www.wdtm.nl
www.politiekeurmerk.nl

 

 

Politie keurmerk veilig wonen

 

 

 

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!