Werk hervatten na ziekte, benut alle mogelijkheden

by TerraByte internet services | 09/01/2020 16:09

Een langdurige ziekte heeft impact op uzelf, uw omgeving en uw financiën. Op veel manieren kunt u uw leven verbeteren, maar niet alle mogelijkheden zijn bekend en blijven daardoor onbenut. Bijvoorbeeld om weer aan de slag te gaan ondanks uw langdurige ziekte. In Nederland is daartoe een sporenbeleid vorm-gegeven, maar dit stopt vaak bij spoor 2. Lees hierna meer over spoor 1, 2 en wat nog meer mogelijkheden voor ondersteuning bij reïntegratie zijn.

 

werken na ziekteSpoor 1: uw oude werkgever
Vooral het eerste en vaak ook het tweede jaar van uw ziekteverzuim wordt geprobeerd werk te hervatten bij de werkgever waar u werkte toen u ziek werd. Eventueel met aanpassingen, zoals meer thuiswerken, andere werktijden, een op uw beperking afgestemde werkplek of minder uren per week. Of in een andere functie, ook als dit wat minder goed betaalt.

 

Spoor 2: een andere werkgever
Als u een jaar ziek bent, of als eerder duidelijk is dat u niet meer bij uw oude werkgever aan de slag kunt, wordt spoor 2 ingezet. Dit betekent dat u en uw werkgever uw oude of een andere functie gaan zoeken bij een ander bedrijf. U heeft dan een sollicitatieplicht.

 

Spoor 3: de eigenrisicodrager
Koos uw werkgever er voor WGA-uitkeringen voor zieke medewerkers te betalen in ruil voor premiekorting? Dan is uw werkgever eigenrisicodrager en heeft deze maximaal 10 extra jaren financieel belang bij uw reïntegratie. Overleg met uw werkgever of er een budget beschikbaar kan komen voor uw herstel, bijvoorbeeld om opleidingen te volgen of een bedrijf te starten.

 

Spoor 4: het UWV
Tot uw AOW-leeftijd is hulp via het UWV mogelijk om weer aan de slag te gaan. Veel mensen weten niet dat dit ook geldt voor mensen zonder uitkering. Ga bijvoorbeeld ondernemen onder begeleiding van een jobcoach, volg sollicitatietrainingen en vraag hulp bij het verbeteren van uw curriculum vitae of LinkedIn profiel.

 

Spoor 5: Uzelf!
Wist u dat er ook nog een spoor 5 is dat u kunt benutten? Spoor 5 staat voor uw chronische positiviteit en doorzettingskracht. Via vrijwilligerswerk, als opstap naar betaald werk. Of via het benutten van de mogelijkheden van platforms en stichtingen die zich speciaal richten op langdurig zieken aan de slag helpen.

Bestel het boek ‘Alles over je inkomen bij ziekte’

Meer achtergrondinformatie lezen over deze 5 sporen en andere tips over het verbeteren van de kwaliteit van uw leven ondanks een langdurige ziekte? Bestel dan ‘Alles over je inkomen bij ziekte’ van mr. Erik Beckers FFP via de webshop www.FPVI.nl/boeken[1]. Dit boek is niet in de boekhandel verkrijgbaar omdat een exemplaar pas wordt gemaakt als u het bestelt. Geen verouderd boek van een grote stapel, u ontvangt altijd de meest recente bijgewerkte versie.

Endnotes:
  1. www.FPVI.nl/boeken: http://www.FPVI.nl/boeken

Source URL: https://www.seniorenwijzer.nl/werk-na-ziekte-benut-alle-mogelijkheden/