Wie bepaalt de kwaliteit van een verpleeghuis?

Wie bepaalt de kwaliteit van een verpleeghuis?

Vraag een zorgorganisatie of zij kwaliteit belangrijk vindt en zij zal instemmend antwoorden. Het doet de vraag rijzen wat kwaliteit is en wie daar iets over te zeggen heeft. Is dat het ministerie, de Inspectie, een keurmerkorganisatie, de bestuurder of bent u dat?

 

We tekenen de eerste golf van de coronacrisis. Terwijl het coronavirus om zich heen grijpt, besluiten verpleeghuizen om de deuren te sluiten of juist open te houden. Wat is verstandig? Wat zeggen gesloten deuren over de kwaliteit van een verpleeghuis? Duidt het aantal coronagevallen op een afdeling op slechte kwaliteit van zorg?

 

Ik hoor u denken. Wie bepaalt wat kwaliteit van zorg is? Er zijn toch vast richtlijnen waar een verpleeghuis aan moet voldoen? Jazeker. Basisnormen voor goede zorg zijn door de sector vastgelegd in het Kwaliteitskader. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet erop toe dat verpleeghuizen zich aan de normen uit het Kwaliteitskader én wet- en regelgeving houden. Denk bijvoorbeeld aan hygiënenormen bij de bereiding van eten en de bevoegdheid van medewerkers voor het uitdelen van medicatie en het geven van injecties.

verpleeghuisGoede zorg

Zorgorganisaties hebben vaak een keurmerk. Hiermee willen zij u laten zien dat zij kwalitatief goede zorg verlenen en zich hierop blijven ontwikkelen. Dit gaat verder dan normen en de wet- en regelgeving waar de IGJ op toeziet. Een keurmerk vertelt u wat de organisatie doet om het goede goed te doen. Wat goede zorg is, is voor iedereen anders. Waar meneer Willemsen een goede maaltijd op één zet, vindt mevrouw Mungra de sfeer in de huiskamer belangrijk. En meneer Elmadi vindt het vooral van belang dat hij vriendelijk en met een grapje te woord wordt gestaan. In de sector is iedereen het over één ding eens: de cliënt moet centraal staan. De invulling van die woorden verschilt per organisatie.

Kwaliteit stimuleren

Op gezette tijden kijkt een kwaliteitsinstituut als ‘vertrouwde buitenstaander’ met het verpleeghuis mee hoe de zorgverlening in de praktijk gaat. Zij verleent op basis van alle bevindingen een keurmerk. Deze bevindingen helpen de organisatie te zien wat haar zelf niet (meer) opvalt en werken als een stimulans om het telkens weer een beetje beter te doen, voor u of uw naaste.

 

Welk type keurmerk een verpleeghuis heeft, vertelt u iets over de kijk van deze organisatie op kwaliteit van zorg. Als een organisatie vindt dat vooral de processen op orde moeten zijn om goede zorg te bieden, dan zal zij wellicht een HKZ- of ISO-keurmerk hebben. Is de wens van de cliënt het startpunt van zorgverlening? Dan hangen organisaties eerder de PREZO en PREZO Care filosofie aan. Bij deze persoonsgerichte benadering kijkt het kwaliteitsinstituut op welke wijze de organisatie ervoor zorgt dat gekeken wordt naar wie de persoon achter de cliënt is en wat hij of zij belangrijk vindt. In gesprekken met de cliënt wordt gekeken wat er in de zorgverlening mogelijk is.

Hóe

Vraag een zorgorganisatie dus niet óf zij kwaliteit belangrijk vindt maar laat u vertellen hóe zij aan kwaliteit van zorg werkt. Wat is haar aanpak? Gaat zij uit van procedures of is het resultaat voor de cliënt het vertrekpunt om tot goede zorg te komen? Want uiteindelijk bent u het die de kwaliteit van een verpleeghuis bepaalt. Ga voor de organisatie die past bij wat u belangrijk vindt. Het is immers uw leven.

 

Benieuwd welke zorgorganisaties een PREZO en PREZO Care keurmerk hebben? U vindt het op www.perspekt.nu/register.

 

Reacties

Wij horen graag van u

1 reactie

  1. Reageer maart 15, 22:04 #1 EW

    Van harte mee eens. Processen en protocollen kunnen ondersteunend werken maar ga eerst vast stellen wat persoonsgerichte en veilige zorg is met elke dag een leuke dag.