Zilte natuur in Zeeland: Waterdunen

Zilte natuur in Zeeland: Waterdunen

Aan de Zeeuws-Vlaamse kust, vlakbij Breskens, ligt een nieuw natuur- en recreatiegebied: de Waterdunen. Eb en vloed hebben er een hoofdrol. Het gebied zit vol met vogels en de begroeiing is uniek.

Deltawerken

Waterdunen maakt deel uit van de Deltawerken, maar dat heb je niet in de gaten. Waterschap Scheldestroom heeft voor deze kustversterking tussen Breskens en Groede duinen aangelegd van 300 meter breed met als hoogste top een duin van 18 meter hoog. Het zand voor de bovenlaag is opgespoten uit de Noordzee. De basis bestaat uit grond die is gehaald uit de Waterdunen. Zo zijn daar de kreken en geulen ontstaan.

 

In de duinen is een ingenieuze getijdenduiker aangelegd. Hierdoor volgt de waterstand in Waterdunen eb en vloed van de Noordzee.

zeelandNatuurgebied

Na de voltooiing van de kustversterking in 2015 is gewerkt aan de ontwikkeling van een natuurgebied dat uitnodigt tot recreatie. De afwisseling van laag en hoog water maakt het gebied bovendien aantrekkelijk voor vogels. Je komt in Waterdunen vanwege het binnenstromende zoute water ook veel zoutplanten tegen. Dat maakt het mogelijk het gebied te gebruiken als proeftuin voor de teelt van zilte groenten. Stichting Het Zeeuwse Landschap heeft een deel van het gebied speciaal voor dat doel ingericht.

Vogels van dichtbij

Zeker in het voorjaar kun je in Waterdunen grote aantallen trek- en kustvogels spotten op zoek naar rustplekken en voedsel. Kustvogels hebben er bovendien broedplaatsen. De insecten boven en langs het water zijn ‘spekkie naar het bekkie’ van zwaluwen en graspiepers. Schelpdieren en wormen zijn smakelijke hapjes voor de scholekster en andere steltlopers. Waar gras groeit, kun je veel ganzen en eenden zien grazen.

Al met al een aantrekkelijk gebied voor de échte vogelaar, maar ook voor iemand die tijdens een verblijf in Zeeuws-Vlaanderen een dagje naar Waterdunen gaat.

Vogelhutten

Op het terrein van Waterdunen staat een aantal vogelhutten en kijkschermen. Enkele zijn speciaal ingericht voor kinderen. De hutten en schermen heb-ben ook kijkgaten op ooghoogte voor mensen in een rolstoel. De kijkhutten zijn voorzien van glas waar mensen wel doorheen kunnen kijken naar de vogels, maar omgekeerd de vogels niet de mensen kunnen zien. Zo kun je zonder de vogels te storen, genieten van hun doen en laten.

Wandelgebied

Waterdunen is een wandelgebied. Er zijn 2 wandelroutes van ca. 5 km. over verharde paden, die ook rolstoeltoegankelijk zijn. De route van 9 km. gaat voor een deel over een onverhard zogeheten ‘laarzenpad’ dat flink modderig kan zijn.

Bereikbaarheid

De meeste bezoekers van Waterdunen zijn vakantiegangers die overnachten in hotels, campings of zomerhuisjes in de wijde omgeving, dan wel op Waterdunen kamperen of er verblijven in een van de vele huisjes. Vanaf het veer Vlissingen<>Breskens kun je de paar kilometer naar Waterdunen fietsen of lopen. Waterdunen heeft een aantal ingangen. Bij elke ingang vind je voldoende parkeerruimte en fietsenstallingen.

Meer informatie

Waterdunen is in 2022 geopend en nog altijd volop in ontwikkeling. Kijk voor meer informatie op
https://www.hetzeeuwselandschap.nl/natuurgebieden/waterdunen
https://www.zeeland.nl/waterdunen/waterdunen

 

 

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!