Zorg en ondersteuning thuis die bij u past

Zorg en ondersteuning thuis die bij u past

U hebt er vast al veel over gehoord; vanaf 1 januari verandert het een en ander in de zorg en ondersteuning. Tegelijkertijd blijft er ook veel hetzelfde. Wat anders is, is dat u straks vaker terecht kunt bij de gemeente met een hulpvraag. Dit komt doordat de langdurige zorg (AWBZ-zorg) anders wordt georganiseerd. Vanaf 1 januari 2015 verdwijnt de AWBZ en worden de verschillende diensten verdeeld. Dit heeft de landelijke overheid besloten.

seniorenwijzer_herfst_2014_afbeelding_1Als u nu al ondersteuning ontvangt: er verandert niet meteen iets voor u

In ieder geval geldt: als u nu een indicatie heeft voor ondersteuning thuis, dan houdt u die dienstverlening tot de afgesproken einddatum, uiterlijk tot 31 december 2015. Daarna kijkt de gemeente graag met u naar welke ondersteuning u nodig heeft.

Wie regelt wat

De gemeente regelt de ondersteuning thuis. Het gaat dan om taken die geen medisch karakter hebben, zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding, beschermd wonen, hulpmiddelen, woningaanpassingen, begeleiding en ondersteuning voor mantelzorgers (Wmo).

 

Als u medische zorg nodig heeft, zoals hulp bij het douchen of het geven van medicijnen, dan is de wijkverpleegkundige er voor u. Voor deze verpleging en verzorging thuis neemt u contact op met uw zorgverzekeraar, deze zorg maakt onderdeel uit van uw basispakket (Zvw-zorg).

 

Als u heel veel zorg nodig heeft en niet meer thuis kunt wonen, dan kunt u terecht in een zorginstelling. Dit blijft een verantwoordelijkheid van de landelijke overheid (Wlz-zorg).

Oplossingen die verschillen van mens tot mens

Ook als u meerdere zorg- en ondersteuningsvragen heeft, dan kunt u straks bij 1 contactpersoon terecht die met u afspraken maakt. De gemeente wil zorg en ondersteuning thuis bieden die bij u past. De hulp die de gemeente biedt kan verschillen van mens tot mens, er zijn geen standaardpakketten. U ontvangt hulp die past bij uw eigen situatie en aanvullend is op uw eigen mogelijkheden. Samen met zorgaanbieders zorgt de gemeente ervoor dat iedereen tijdens en na de overgang juiste en goede zorg ontvangt.

Waarom werkt dit beter?

Het systeem van langdurige zorg in Nederland is bijna 50 jaar geleden bedacht. In de tussentijd zijn de verwachtingen van mensen over langdurige zorg veranderd. Het is nu veel belangrijker om te kijken naar wat u wél kan, zelf of met hulp van mensen om u heen. Zo krijgt u de ondersteuning die u nodig heeft. Want de langdurige zorg is vooral bedoeld voor mensen die het niet zelf kunnen regelen. Voor deze mensen blijft de zorg zo toegankelijk en betaalbaar.

Reacties

Wij horen graag van u
Nog geen reacties! Schrijf als eerste een reactie reageer op dit artikel!